Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

W Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone są:

- Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne;

- Zajęcia Rewalidacyjne (prowadzone przez specjalistów z zakresu: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki);

- Zajęcia Socjoterapeutyczne;

- "Terapia EEG Biofeedback" w ZSO.

- Metoda Warnkego - ZOBACZ

 

 

KLIKNIJ W ODPOWIEDNIE OKNO/ ZAKŁADKĘ !

Doradca zawodowy - mgr Ewa Latko

Pedagog szkolny - mgr Urszula Włodek

Psycholog szkolny - mgr Angelika Lelek

 

Dodatkowe informacje