Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

 

W Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone są:

- Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne;

- Zajęcia Rewalidacyjne (prowadzone przez specjalistów z zakresu: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki);

- Zajęcia Socjoterapeutyczne;

 - "Terapia EEG Biofeedback" w ZSO.

 

 

 KLIKNIJ W ODPOWIEDNIE OKNO/ ZAKŁADKĘ !

Pedagog - mgr Urszula Włodek

Psycholog - mgr Angelika Lelek

Doradca zawodowy - mgr Ewa Latko

Dodatkowe informacje