Szkoła z Klasą 2.0

Ponieważ dzisiejsza młodzież dorasta w otoczeniu nowych technologii, szkoła powinna umiejętnie i efektywnie wprowadzać cyfrowe media w proces nauczania. Dlatego też w bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum podjęło kolejne wyzwanie, angażując się w program SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, który polega na nauczaniu i uczeniu się z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Przed dyrekcją, nauczycielami i uczniami stoi wiele wyzwań i ciekawych zadań.

W programie uczestniczą:

  • Pani dyrektor mgr inż. Marta Figura,

  • Pani wicedyrektor mgr inż. Maria Trocińska,

  • koordynator programu i nauczyciel języka angielskiego Pani mgr Ksymena Krupińska-Pluta z klasą 2D,

  • nauczyciel języka polskiego Pani mgr Magdalena Gajocha-Kulpa z klasą 2E

  • nauczyciel fizyki Pani mgr inż. Maria Juraszek z klasą 2F,

  • nauczyciel chemii Pani mgr Teresa Lempart z klasą 2C,

  • nauczyciel języka angielskiego Pani mgr Anna Piotrowska z klasą 2B,

  • nauczyciel języka polskiego Pani mgr Renata Radko z klasą 2F.

Naszym głównym celem jest stosowanie TIK w szkole i poza nią, na przykład, przygotowując się do lekcji, ale musimy także wywiązać się z obowiązkowych zadań, jakimi są: stworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0, wypracowanie TIKowych materiałów, prowadzenie uczniowskiego bloga, zrealizowanie projektów edukacyjnych i przedstawienie ich podczas szkolnego festiwalu. Realizując zadania, będziemy posługiwać się urządzeniami TIK, takimi jak: komputery, Internet, rzutniki, tablice interaktywne, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery, itp.

Wszyscy możecie do nas dołączyć i śledzić nasze poczynania na stronie programu www.szkolazklasa20.pl. Nauczycieli zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, sprawdzonych materiałów dydaktycznych w BAZIE 2.0 oraz dołączanie do pracowni przedmiotowych. Uczniom polecamy śledzenie blogów Waszych koleżanek i kolegów uczestniczących w programie.

 

 

 

Dodatkowe informacje